Hải Phòng: Cách chức hiệu trưởng lạm thu 10 triệu đồng/học sinh đầu năm học

Trường Tiểu học Đặng Cương, An Dương, Hải Phòng. Ảnh: CTV
Trường Tiểu học Đặng Cương, An Dương, Hải Phòng. Ảnh: CTV
Trường Tiểu học Đặng Cương, An Dương, Hải Phòng. Ảnh: CTV
Lên top