Các trung tâm ngoại ngữ ở Quảng Ninh “than” bị thanh, kiểm tra nhiều

Hầu hết các trung tâm ngoại ngữ đều lao đao do dịch COVID-19. Chi phí thuê mặt bằng đang là một trong những gánh nặng tài chính đối với các trung tâm ngoại ngữ ở Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hầu hết các trung tâm ngoại ngữ đều lao đao do dịch COVID-19. Chi phí thuê mặt bằng đang là một trong những gánh nặng tài chính đối với các trung tâm ngoại ngữ ở Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hầu hết các trung tâm ngoại ngữ đều lao đao do dịch COVID-19. Chi phí thuê mặt bằng đang là một trong những gánh nặng tài chính đối với các trung tâm ngoại ngữ ở Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top