Cá chép, vàng mã cháy hàng trước ngày cúng ông Công, ông Táo

Ảnh: LT - DP
Ảnh: LT - DP