Những lễ vật không thể thiếu khi cúng ông Công ông Táo

Theo tục cổ truyền của người Việt, Táo quân gồm hai ông và một bà, tượng trưng là ba cỗ đầu rau hay chiếc kiềng ba chân ở nhà bếp. Họ là vị thần bảo vệ gia đình nơi mình cư ngụ và thường được thờ ở nhà bếp nên được gọi là vua Bếp. Để được vua Bếp “phù trợ” nhiều điều may mắn trong năm mới, người ta thường làm lễ tiễn đưa rất trọng thể. Sau đây là những lễ vật không thể thiếu khi cúng ông Công ông Táo.

 
 
 
 
 
 
 

Infographic