Buộc thôi việc đối với giám đốc “mất tích” khỏi nhiệm sở

Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Tuyên Hoá - nơi ông Sơn từng làm giám đốc. Ảnh: Lê Phi Long
Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Tuyên Hoá - nơi ông Sơn từng làm giám đốc. Ảnh: Lê Phi Long
Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Tuyên Hoá - nơi ông Sơn từng làm giám đốc. Ảnh: Lê Phi Long

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM