Nóng: Kỷ luật buộc thôi việc đối với Phó trưởng phòng Xây dựng Đảng Thái Bình

Trụ sở UBND tỉnh Thái Bình.
Trụ sở UBND tỉnh Thái Bình.
Trụ sở UBND tỉnh Thái Bình.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top