Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bộ Y tế không đề nghị xử phạt bác sĩ “nói xấu” Bộ trưởng