Bộ Tài chính có 906 cán bộ cấp cục, vụ

Trụ sở Bộ Tài chính- Ảnh: Huy Thanh/NLDO.
Trụ sở Bộ Tài chính- Ảnh: Huy Thanh/NLDO.
Trụ sở Bộ Tài chính- Ảnh: Huy Thanh/NLDO.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top