Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Từ năm 2015 đến nay đã tinh giản biên chế được trên 30.000 người

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (Ảnh: QH)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (Ảnh: QH)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (Ảnh: QH)
Lên top