Bộ Công thương yêu cầu VTVcab đảm bảo quyền lợi của khách hàng