Bình Phước: Thi công làm đường phát hiện 28 hài cốt liệt sỹ

Phát hiện 28 bộ hài cốt liệt sĩ khi làm đường ở Bình Phước. Ảnh. T.Thành
Phát hiện 28 bộ hài cốt liệt sĩ khi làm đường ở Bình Phước. Ảnh. T.Thành
Phát hiện 28 bộ hài cốt liệt sĩ khi làm đường ở Bình Phước. Ảnh. T.Thành
Lên top