Kiên Giang: Hoàn thành các công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được xác định là một nhiệm vụ chính trị quan trọng tại Kiên Giang. Ảnh: PV
Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được xác định là một nhiệm vụ chính trị quan trọng tại Kiên Giang. Ảnh: PV
Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được xác định là một nhiệm vụ chính trị quan trọng tại Kiên Giang. Ảnh: PV
Lên top