Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Rác thải xây dựng "tấn công" đền thờ liệt sĩ huyện

Rác thải đổ tràn lan hai bên lối vào đền thờ liệt sĩ huyện. Ảnh: Hoàng Thông
Rác thải đổ tràn lan hai bên lối vào đền thờ liệt sĩ huyện. Ảnh: Hoàng Thông