Bình Dương: Lại phát hiện cơ sở tái chế găng tay y tế từ hàng đã sử dụng

Cả triệu găng tay y tế đang được phân loại, tái chế để đem bán. Ảnh công an cung cấp
Cả triệu găng tay y tế đang được phân loại, tái chế để đem bán. Ảnh công an cung cấp
Cả triệu găng tay y tế đang được phân loại, tái chế để đem bán. Ảnh công an cung cấp
Lên top