Bình Dương: Phát hiện cơ sở tái chế 2 triệu găng tay y tế đã qua sử dụng

Lên top