Cho dừng ngay hội thao của Ban quản lý tòa nhà hành chính Bình Dương

Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã yêu cầu dừng ngay hội thao của Ban quản lý tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh. Ảnh người dân cung cấp.
Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã yêu cầu dừng ngay hội thao của Ban quản lý tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh. Ảnh người dân cung cấp.
Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương đã yêu cầu dừng ngay hội thao của Ban quản lý tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh. Ảnh người dân cung cấp.
Lên top