Bình Dương: Cháy nhà xưởng công ty hóa chất, người dân phải di tản

Cháy công ty hóa chất, khói cuồn cuộn bốc lên
Cháy công ty hóa chất, khói cuồn cuộn bốc lên