Hà Tĩnh: Huy động dân chữa cháy rừng lúc nửa đêm

Điểm phát lửa là khu thực bì của một đồi keo đã khai thác chưa dọn dẹp...
Điểm phát lửa là khu thực bì của một đồi keo đã khai thác chưa dọn dẹp...
Điểm phát lửa là khu thực bì của một đồi keo đã khai thác chưa dọn dẹp...

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top