Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bình Định: 24 tàu/ 184 lao động đang trong vùng nguy hiểm của bão số 12