Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai chỉ đạo nóng giải quyết nạn bọ đen

Người dân tự diệt nạn bọ đen. Ảnh: Thanh Tuấn
Người dân tự diệt nạn bọ đen. Ảnh: Thanh Tuấn
Người dân tự diệt nạn bọ đen. Ảnh: Thanh Tuấn
Lên top