Các xã biên giới ở Gia Lai chưa diệt được bọ đen

Bọ đen có thể gây bỏng cho người. Ảnh: THANH TUẤN
Bọ đen có thể gây bỏng cho người. Ảnh: THANH TUẤN
Bọ đen có thể gây bỏng cho người. Ảnh: THANH TUẤN
Lên top