Bọ đậu đen hoành hành: Chưa có nghiên cứu bài bản nào về loại bọ này

Người dân phun thuốc để diệt bọ đậu đen. Ảnh: Thanh Tuấn
Người dân phun thuốc để diệt bọ đậu đen. Ảnh: Thanh Tuấn
Người dân phun thuốc để diệt bọ đậu đen. Ảnh: Thanh Tuấn
Lên top