Gia Lai: Huyện Ia Grai đã tìm ra “sáng kiến” diệt nạn bọ đen?

Người dân phải phun thuốc sâu độc hại để tiêu diệt bọ đen. Ảnh Thanh Tuấn
Người dân phải phun thuốc sâu độc hại để tiêu diệt bọ đen. Ảnh Thanh Tuấn
Người dân phải phun thuốc sâu độc hại để tiêu diệt bọ đen. Ảnh Thanh Tuấn
Lên top