BHXH Việt Nam nỗ lực vì sự nghiệp an sinh xã hội

Tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ảnh: BHXH tỉnh Lai Châu cung cấp
Tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ảnh: BHXH tỉnh Lai Châu cung cấp
Tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ảnh: BHXH tỉnh Lai Châu cung cấp
Lên top