BHXH TP.Hà Nội nỗ lực vận động người dân cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số

Cán bộ BHXH TP.Hà Nội hướng dẫn công nhân khu công nghiệp cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số. Ảnh: BHXHHN
Cán bộ BHXH TP.Hà Nội hướng dẫn công nhân khu công nghiệp cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số. Ảnh: BHXHHN
Cán bộ BHXH TP.Hà Nội hướng dẫn công nhân khu công nghiệp cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số. Ảnh: BHXHHN
Lên top