Hơn 13.271.990 người cài đặt ứng dụng VssID - BHXH số

Người dân sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng VssID - BHXH số để thay thế thẻ BHYT giấy. Ảnh: BHXH
Người dân sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng VssID - BHXH số để thay thế thẻ BHYT giấy. Ảnh: BHXH
Người dân sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng VssID - BHXH số để thay thế thẻ BHYT giấy. Ảnh: BHXH
Lên top