Bệnh dịch tả lợn Châu Phi: Bộ trưởng NNPTNT ra công điện ứng phó

Bộ trưởng Bộ NNPTNT yêu cầu triển khai khẩn các biện pháp ứng phó dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: Cục Thú y
Bộ trưởng Bộ NNPTNT yêu cầu triển khai khẩn các biện pháp ứng phó dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: Cục Thú y
Bộ trưởng Bộ NNPTNT yêu cầu triển khai khẩn các biện pháp ứng phó dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: Cục Thú y
Lên top