Sau Hưng Yên và Thái Bình, Hải Phòng đã bị nhiễm dịch tả lợn Châu Phi

Chăn nuôi lợn công nghệ sinh học là giải pháp an toàn để phòng, tránh dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: PV
Chăn nuôi lợn công nghệ sinh học là giải pháp an toàn để phòng, tránh dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: PV
Chăn nuôi lợn công nghệ sinh học là giải pháp an toàn để phòng, tránh dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: PV
Lên top