Bến Tre cử nhân lực, phương tiện hỗ trợ Tiền Giang, Kiên Giang

Bến Tre khá thành công trong phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: H.T
Bến Tre khá thành công trong phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: H.T
Bến Tre khá thành công trong phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: H.T
Lên top