Bến Tre gấp rút chuẩn bị mọi mặt để doanh nghiệp sản xuất trở lại

Bến Tre kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19. Ảnh: M.T
Bến Tre kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19. Ảnh: M.T
Bến Tre kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19. Ảnh: M.T
Lên top