Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX

Ban Chấp hành Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX. Ảnh: Trung tâm báo chí
Ban Chấp hành Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX. Ảnh: Trung tâm báo chí
Ban Chấp hành Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX. Ảnh: Trung tâm báo chí
Lên top