Bắt được rắn hổ mang 'khủng' ở sân chơi chung cư Hà Nội