Bão số 9 - Guchol suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Bão số 9 Guchol đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Bão số 9 Guchol đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Bão số 9 Guchol đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top