Dự báo thời tiết 6.9: Bão Guchol vào biển Đông, hướng thẳng Trung Quốc

Vị trí và hướng đi của bão Guchol.
Vị trí và hướng đi của bão Guchol.