Bão số 6 tăng cấp nhanh, khả năng là cơn bão mạnh nhất năm 2019

Ảnh mây vệ tinh. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Ảnh mây vệ tinh. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Ảnh mây vệ tinh. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Lên top