Tin bão mới nhất: Bão số 6 giật cấp 10, khả năng tiếp tục mạnh thêm

Vị trí và đường đi của bão số 6. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Vị trí và đường đi của bão số 6. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Vị trí và đường đi của bão số 6. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Lên top