Tin bão mới nhất: Bão số 6 tiếp tục mạnh lên, giật cấp 12

Vị trí và đường đi của bão số 6. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão số 6. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Vị trí và đường đi của bão số 6. Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia.
Lên top