Bão số 4 "nhẹ nhàng" lướt qua đảo Bạch Long Vỹ

Huyện đảo Bạch Long Vỹ trong bão số 4. Ảnh: CTV
Huyện đảo Bạch Long Vỹ trong bão số 4. Ảnh: CTV