Bão số 13 "tăng tốc", cơ quan phòng chống thiên tai ra Công điện “Hỏa tốc” yêu cầu ứng phó

Vị trí và hướng đi của bão số 13. Ảnh: NCHMF
Vị trí và hướng đi của bão số 13. Ảnh: NCHMF
Vị trí và hướng đi của bão số 13. Ảnh: NCHMF

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top