Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bão số 13 "tăng tốc", cơ quan phòng chống thiên tai ra Công điện “Hỏa tốc” yêu cầu ứng phó

Vị trí và hướng đi của bão số 13. Ảnh: NCHMF
Vị trí và hướng đi của bão số 13. Ảnh: NCHMF