Trưa 9.11, áp thấp mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển nhanh

Vị trí và hướng đi của áp thấp nhiệt đới trưa 9.11.2017. Ảnh: NCHMF
Vị trí và hướng đi của áp thấp nhiệt đới trưa 9.11.2017. Ảnh: NCHMF
Vị trí và hướng đi của áp thấp nhiệt đới trưa 9.11.2017. Ảnh: NCHMF

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM