Bão số 10: Tất cả tàu thuyền đang di chuyển khỏi nơi nguy hiểm

Đại diện ca trực của Tổng cục Phòng chống thiên tai báo cáo về tình hình bão số 10 và các biện pháp đã triển khai ứng phó. Ảnh: Vũ Long
Đại diện ca trực của Tổng cục Phòng chống thiên tai báo cáo về tình hình bão số 10 và các biện pháp đã triển khai ứng phó. Ảnh: Vũ Long
Đại diện ca trực của Tổng cục Phòng chống thiên tai báo cáo về tình hình bão số 10 và các biện pháp đã triển khai ứng phó. Ảnh: Vũ Long
Lên top