Bão số 10: Tuyệt đối không chủ quan dẫn đến các sự cố đáng tiếc

Thông tin mới nhất dự báo về vị trí và hướng đi của bão số 10. Nguồn: NCHMF
Thông tin mới nhất dự báo về vị trí và hướng đi của bão số 10. Nguồn: NCHMF
Thông tin mới nhất dự báo về vị trí và hướng đi của bão số 10. Nguồn: NCHMF
Lên top