Quảng Ngãi: Lại phải sơ tán dân trước 17h hôm nay để tránh bão số 10

Quảng Ngãi di dời dân ở vùng nguy hiểm trước 17h hôm nay để ứng phó với bão số 10. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Ngãi di dời dân ở vùng nguy hiểm trước 17h hôm nay để ứng phó với bão số 10. Ảnh: Thanh Chung
Quảng Ngãi di dời dân ở vùng nguy hiểm trước 17h hôm nay để ứng phó với bão số 10. Ảnh: Thanh Chung
Lên top