Báo động chất lượng nhân lực Việt: Thêm 9.000 tiến sĩ hay đào tạo công nhân lành nghề?

Công nhân kỹ thuật đang là nhóm nhân lực mà thị trường “khát” nhất hiện nay. Ảnh chụp tại cuộc thi tay nghề ASEAN. 
Ảnh: HẢI NGUYỄN
Công nhân kỹ thuật đang là nhóm nhân lực mà thị trường “khát” nhất hiện nay. Ảnh chụp tại cuộc thi tay nghề ASEAN. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Công nhân kỹ thuật đang là nhóm nhân lực mà thị trường “khát” nhất hiện nay. Ảnh chụp tại cuộc thi tay nghề ASEAN. Ảnh: HẢI NGUYỄN

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM