Báo chí cách mạng khẳng định rõ vai trò trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Phóng viên Báo Lao Động phỏng vấn công nhân (ảnh chụp thời điểm trước dịch COVID-19). Ảnh: Hà Nguyễn
Phóng viên Báo Lao Động phỏng vấn công nhân (ảnh chụp thời điểm trước dịch COVID-19). Ảnh: Hà Nguyễn
Phóng viên Báo Lao Động phỏng vấn công nhân (ảnh chụp thời điểm trước dịch COVID-19). Ảnh: Hà Nguyễn
Lên top