Khởi nguồn của Báo chí Cách mạng Việt Nam

Ngôi nhà số 13, nay là số 248 - 250, đường Văn Minh (Quảng Châu, Trung Quốc) -  nơi tờ báo Thanh Niên xuất bản những số đầu tiên. Ảnh Tư liệu
Ngôi nhà số 13, nay là số 248 - 250, đường Văn Minh (Quảng Châu, Trung Quốc) - nơi tờ báo Thanh Niên xuất bản những số đầu tiên. Ảnh Tư liệu
Ngôi nhà số 13, nay là số 248 - 250, đường Văn Minh (Quảng Châu, Trung Quốc) - nơi tờ báo Thanh Niên xuất bản những số đầu tiên. Ảnh Tư liệu
Lên top