Bàn giao mô hình điểm truyền thanh ứng dụng công nghệ số, ưu điểm vượt trội

Hệ thống phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông dễ dàng được điều khiển qua điện thoại di động. Ảnh: Long Nguyễn
Hệ thống phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông dễ dàng được điều khiển qua điện thoại di động. Ảnh: Long Nguyễn
Hệ thống phát thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông dễ dàng được điều khiển qua điện thoại di động. Ảnh: Long Nguyễn
Lên top