Ngày hội của những người làm phát thanh: Đổi mới và đa dạng

Đồng chí Trần Minh Hùng - PGĐ Đài Tiếng nói Việt Nam. Ảnh: HP.
Đồng chí Trần Minh Hùng - PGĐ Đài Tiếng nói Việt Nam. Ảnh: HP.
Đồng chí Trần Minh Hùng - PGĐ Đài Tiếng nói Việt Nam. Ảnh: HP.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top