Bạc Liêu: Trực 24/24h để ứng phó bão Kai-tak

Từ ngày 16.12 và sáng sớm nay 17.12, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã có mưa.
Từ ngày 16.12 và sáng sớm nay 17.12, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã có mưa.