Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Bão Kaitak “lừng khừng” nhưng đầy yếu tố bất ngờ, nguy hiểm

Trung tâm dự báo vị trí, hướng đi của bão Kaitak sáng 15.12. Ảnh: NCHMF
Trung tâm dự báo vị trí, hướng đi của bão Kaitak sáng 15.12. Ảnh: NCHMF