Bão Kaitak “lừng khừng” nhưng đầy yếu tố bất ngờ, nguy hiểm

Trung tâm dự báo vị trí, hướng đi của bão Kaitak sáng 15.12. Ảnh: NCHMF
Trung tâm dự báo vị trí, hướng đi của bão Kaitak sáng 15.12. Ảnh: NCHMF
Trung tâm dự báo vị trí, hướng đi của bão Kaitak sáng 15.12. Ảnh: NCHMF

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM